Omschrijving

Iedereen die professioneel met mensen werkt komt het tegen: overdracht en projectie. Het speelt in iedere relatie omdat mensen elkaar voortdurend beïnvloeden. Neem iemand voor je, die je goed kent en voel wat hij of zij met je doet. Neem iemand anders en ervaar een ander gevoel. Daar is niets mis mee, maar als je de professional bent, is het wel nodig dat je dat bij jezelf onderkent en kent. Door je eigen triggers en de daarbij behorende gevoelens te onderzoeken en op waarheid te toetsen, ga je je steeds vrijer voelen in de professionele relatie, zeker in die relaties die bij jou van alles oproepen.

Doel

Het doel van de workshop is dat je de oorsprong van je triggers en overdracht leert kennen en dat je weet hoe je daar op een andere manier mee kunt omgaan. Het is geen trukendoos of wonderolie, maar wel een gedegen en bewezen toolbox waarmee je je interne beslisser beter leert kennen die de keuze maakt voor je gevoelens en voor je reactie. Overdracht en projectie wordt een kwestie van kiezen en wel op een diep niveau. Onafhankelijk, wilskrachtig en met resultaat.

Werkwijze

In de workshop werken we ervaringsgericht in een open ruimte. Iedereen kan met zijn/haar vraag aan bod komen, direct of indirect. Je krijgt de toolbox mee op papier en je leert hoe je ermee kunt werken. We gaan aan het werk vanuit verschillende tradities zoals: Epictetus, Spinoza, Hafiz, Rumi en dr.Joe Dispenza (neurowetenschapper). Overeenkomst van deze verschillende schrijvers en denkers is dat zij betogen dat de wereld as such, niets betekent. Alles krijgt betekenis door degene die waarneemt. Alle gevoelens, zowel van nu als van vroeger, doen mee in dat betekenis – geven. Bij overdracht worden die gevoelens getriggerd en die zorgen voor bekende -en soms ongewenste- reacties. In de toolbox zit het stappenplan om bij kernovertuigingen te komen en die vervolgens te transformeren.

Meerwaarde

De meerwaarde is dat je je bewust wordt in hoeverre overdracht speelt. In je werk kun je professioneler en persoonlijker werken, bovendien vrijer, meer ontspannen en gelukkiger. Je gaat betere vragen stellen en je voelt je, ook bij lastige gebeurtenissen, meer op je gemak. Een bijproduct is dat je inziet dat klagen over lastige mensen echt contraproductief werkt. Je ervaart dat het toepassen van de toolbox je sneller bij de kern van iemands probleem brengt. En daarmee dus ook sneller bij een oplossing.

Info

Voor meer informatie: bel/mail Saskia: info@saskiateppema.nl/06-51364083