Saskia Teppema
« Vorige

Blunderen of Beleid?

Ooit heb ik geleerd dat micro, meso en macro dezelfde elementen van goedheid en slechtheid in zich dragen. In een micro-samenlevinkje als een huishouden kunnen net zulke rampzalige beslissingen genomen worden, door domheid, egoïsme of onwetendheid, als op een school, waar in dat geval niet een paar kinderen, maar een hele groep de dupe wordt van on-wijsheid. Op macroniveau hoef je alleen maar de krant te lezen. Er wordt op grote schaal vanuit een van de drie genoemde beginselen geblunderd. Ik denk dat dit nooit anders is geweest. Immers: we erven de mores van onze ouders, onderwijzers en leiding-gevenden en die hechten zich aan onze naar zekerheid-zoekende identiteit als vliegen aan de stroop. Kom daar maar weer eens af.

Je zou dus zeggen: hoog tijd voor een school. Een school voor mensen die van plán zijn op te gaan voeden, les te gaan geven of een land te besturen. En dan heb ik het niet over de inhoud, zoals: hoe verschoon je een luier, hoe schrijf je op het bord of hoe fiets je het Binnenhof op, maar over hoe je bij jezelf ont-dekt wat er waar is van wat je gelooft en wat je klakkeloos als waar aanneemt omdat de hele familie dat denkt, het hele dorp, het hele bestuur, de hele school, het hele land. Dat is tot op heden niet gelukt. Die school bestaat niet. Wat er wel bestaat is eerste hulp bij ongelukken. Therapie, coaching, slachtofferhulp. Voedingsgewoonten zoals te veel suiker, alcohol en vlees zijn vooraf op geen enkele manier tussen de oren te krijgen. Maar als het mis gaat en de blunders worden expliciet in obesitas, verslaving en een zoönose-virus, staat het ziekenhuis c.s. klaar om onwetenden/on-wijzen te redden. 

Maar laten we optimistisch blijven en ervan uitgaan dat er niets verkeerd gaat. Op alle drie niveaus vinden rampen plaats en de vraag is waar jij en ik nu invloed op hebben. Van Eckart Tolle leer ik dat ons ‘verstand’ slechts onze dienaar is. Wij zijn niet ons verstand. Wij zijn iets wat ons verstand te boven gaat. Wie je echt bent kom je tegen als je mediteert. Of als je in stilte in de natuur wandelt en het even helemaal niet meer weet. Als je instaat bent om de gedachtestroom in je hoofd uit te schakelen. Dan ervaar je een aanwezigheid en liefde waarin goed noch kwaad aanwezig is. Het NU. In dat NU kun je anders kijken. Vanuit het NU kun je je losmaken van je automatische piloot. Vanuit dat niets ontstaat inspiratie, creativiteit, ruimte en … wijsheid. 

Een van de blunders waar we nu tegenaan lopen is dat er op macroniveau collectief is vastgehouden aan wat ooit, na WO2, misschien heel zinvol was: economische groei. Van alle kanten springen signalen op rood, op knalrood. STOP betekent dat. Er is genoeg geblunderd. Genoeg verkeerde beslissingen. We moeten terug naar onze fundamenten, onze afkomst, de natuur. Niks onbegrensde groei. Iedereen kan op zijn eigen microniveau, stoppen met blunderen. De eersten die je zullen omarmen zijn de kinderen. 

Verder lezen? ‘De Fundamenten’ van Ramsey Nasr.

Er zijn nog geen berichten geschreven, doe dat hieronder
Geschreven op: 11-07-2021