Op Zoek

Organisaties bestaan uit mensen en mensen kunnen problemen hebben. Sommige zijn werkgerelateerd, sommige vinden hun oorsprong in de privésituatie. Onmiskenbaar werken deze levensgebieden op elkaar in. Gelukkig zijn de meeste heftige gebeurtenissen van tijdelijke aard en zijn vrienden, familie en collega’s voldoende steun om weer uit het dal te klimmen. Soms is er wat meer nodig.

Ga je dan in therapie of ga je naar een coach? Als we de kromme van Gaus erop loslaten, dan is het aan de uiteinders van de boog wel helder: links een onmiskenbare hulpvraag voor therapie. Rechts een vraag over een sollicitatie of over een lastige collega: mooi voor de coach. Maar voor al die gesprekken daar in het midden loopt het knap door elkaar. Er zijn mensen die jaren bij een therapeut ‘lopen’, denkend dat ze ziek zijn e